TMG System Sp. z o.o. produkcja i dystrybucja gazów technicznych.

GAZY TECHNICZNE

Kontakt e-mail

TMG System Sp. z o.o.
Produkcja gazów technicznych.

Gazy spawalnicze. Gazy Osłonowe.
Napełniamy na miejscu butle klientów.
Argon, Azot, Tlen, Mieszanki gazowe 
CO2 - Dwutlenek Węgla. Soda.
Ciekły Azot

Produkujemy gazy czyste, techniczne oraz specjalistyczne mieszaniny gazowe.

Butle napełniamy na miejscu, na terenie naszej firmy.

Zapraszamy do współpracy